รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ดีเดย์ 14 กุมภา! IFEC นัดวันประชุมวิสามัญรอบใหม่

         ดีเดย์ 14 กุมภา! IFEC นัดวันประชุมวิสามัญรอบใหม่ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม พร้อมกำหนดปิดสมุดทะเบียนฯ 2 ก.พ.นี้

         บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัทซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 มิได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งตั้งกรรมการตามรายละเอียดที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเรียกและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันอังคารที่ 14 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

         ทั้งนี้เนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มจำนวนกรรมการเพื่อให้ครบเป็นองค์ประชุมและสามารถพิจารณาและตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับหลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในระหว่างการห้ามซื้อขาย (SP) คณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 ก.พ.60 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับวาระ รายนาม สถานที่ และจำนวนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทโดยเร็วต่อไป

         ที่มา : ข่าวหุ้นออนไลน์
         2017-01-27

        

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม รับทำแผนธุรกิจ ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS