รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
จ่อใช้ ม.44 ตั้ง สนง.บริหารนโยบายนายกฯ ดึงคนเก่งที่สุดในประเทศ ปฏิรูปครั้งใหญ่ 10 เรื่อง

         "สุวิทย์" เผย จ่อใช้ ม.44 ตั้งพีเอ็มดียู ดึงคนเก่งที่สุดในประเทศปฏิรูป 10 เรื่อง เตรียมถก "ประวิตร" ถึงโครงสร้างปรองดอง ลั่นแก้ไขปัญหาแบบถอนรากถอนโคน

         เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงการเดินหน้างานด้านยุทธศาสตร์ ปฏิรูป ปรองดอง ตามแนวคิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยสัปดาห์นี้จะเดินสายพูดคุยกับองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และรองนายกรัฐมนตรีแต่ละด้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมแผน จัดทำโครงสร้าง ป.ย.ป.ซึ่งจะมีคณะกรรมการ 4 ชุดย่อย ได้แก่ 1.คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 2.คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ 3.คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง และ 4.คณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งนอกจากโดยองค์ประกอบของแต่ละคณะจะมีแม่น้ำ 3 สายแล้ว ยังมีหน่วยงานราชการอื่นๆ รวมถึงประชารัฐและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทำงานร่วมกันด้วย

         นายสุวิทย์กล่าวถึงการจัดตั้งสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พีเอ็มดียู) ว่า สำนักงานนี้มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของ 4 คณะใน ป.ย.ป. จะมีการตั้งทีมขึ้นมาทำงาน 10 ทีม แก้ไขปัญหาประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 10 ประเด็น ได้แก่ น้ำ-ป่า พลังงาน สิ่งแวดล้อม เครือข่ายดิจิตัล เครือข่ายคมนาคมและโลจิติกส์ การศึกษา การวิจัย วิทยาศาสตร์เทศโนโลยี สวัสดิการ การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดกว้างในการหาบุคคลากรเข้ามาทำงาน ไม่จำจัดว่าจะเป็นข้าราชการหรือภาคเอกชนก็สามารถเข้ามาได้ และต้องการคนที่มีความรู้ว่าสามารถ เก่งที่สุดในประเทศไทยทำงานนี้

         นายสุวิทย์ กล่าวว่า ดังนั้น พีเอ็มอูดี จึงต้องมีความยืดหยุ่น เพราะเป็นส่วนที่เชื่อมต่องานสำคัญๆ ของชาติ มีงบประมาณของตัวเองอย่างชัดเจน เมื่อต้องการคนเก่งและดีเข้ามาทำงาน ก็อาจจะต้องให้ค่าจ้างค่อนข้างสูง จึงอาจต้องใช้มาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อให้องค์กรนี้มีความยืดหยุ่น สามารถดึงคนเก่งๆเข้ามา โดยคนที่เข้ามาไม่ว่าจะมาจากรัฐหรือเอกชน ต้องสามารถทำให้เชื่อได้ว่า จะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นอน เรียกว่า Big changes

         นายสุวิทย์ กล่าวถึงแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ว่า มีกำหนดการเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในวันที่ 17 มกราคม นี้ เพื่อหารือถึงโครงสร้างของคณะกรรมการปรองดอง ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ให้แนวทางไว้ว่าจะไม่มุ่งไปที่ปัญหาการเมืองเป็นพิเศษเพราะคิดว่าไม่ตอบโจทย์ จึงควรมุ่งไปที่ฐานรากของปัญหา ซึ่งมาจากความเหลื่อมล้ำ ทั้งเรื่องของความมั่งคั่ง โอกาส อำนาจ และความไม่เป็นธรรม เพราะเชื่อว่าถ้าเราสามารถสร้างสังคมที่เป็นธรรม เป็นสังคมแห่งโอกาส ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความปรองดองได้ 80% – 90% การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หากพูดเฉพาะแค่ปัญหาการเมือง ก็จะหาทางออกไม่เจอ เพราะการเมืองมักจะวนอยู่ด้วยตัวมันเอง

         "แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ยุ่งกับปัญหาการเมืองเลย เพราะการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในที่นี้คือการทำควบคู่กันไปกับการแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆ เราจึงต้องมีนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพื่อนำมาสูเวทีการปรองดอง เวทีการเมืองนี้จะไม่ใช่การถกเถียงกันในประเด็นทางการเมือง แต่จะมาพูดคุยเพื่อตอบโจทย์ผลประโยชน์ของประเทศ จะไม่ใช่เวทีแบบเดิมๆ ผมว่ามันเสียเวลา ถ้ามัวแต่ตบตีกันคงไม่มีประโยชน์อะไรเลย จะต้องเปิดให้มีเวทีเพื่อแก้ไขปัญหาแบบถอนรากถอนโคน" เลขา ป.ย.ป.

         ที่มา : มติชนออนไลน์
         16 ม.ค. 2560

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม รับทำแผนธุรกิจ ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS