รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ส.ประกันวินาศภัยถก 50 สมาชิก รอรัฐเคาะโครงการสุขภาพข้าราชการ

         เอกชนตั้งท่ารอรัฐเคาะแบบประกันข้าราชการ คาดคลังชง ครม.พิจารณา ม.ค.ปี?60 ออกตัวร่วมมือรัฐแบกความเสี่ยง-ไม่ได้หวังกำไร แต่ก็ไม่อยากขาดทุน เผยสมาคมประกันวินาศภัยไทยถก 50 บริษัท ร่วมวงรับประกันภัย ด้าน "ซิกน่า ประกันภัย" แจงสนใจเข้าร่วมโครงการ ระบุมีความชำนาญประกันสุขภาพในอเมริกา

         แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการรับประกันสุขภาพข้าราชการในเบี้องต้นส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ภายในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.2560โดยหากครม.เห็นชอบแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 (เริ่ม 1 ต.ค. 60) เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้โครงสร้างการรับประกันภัยยังไม่เรียบร้อย หลังจากรัฐบาลได้ส่งข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัวราว 5 ล้านรายมาให้

         โดยอัตราเบี้ยประกันก็จะอยู่ในกรอบใกล้เคียงกับงบประมาณที่ภาครัฐจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลในปีงบประมาณ2559ที่71,000บาทอย่างไรก็ดียังมีรายละเอียดอื่นที่ต้องทำเพิ่มเติมอาทิวิธีการเคลม (การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) วิธีบริการลูกค้าในช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น

         "แต่ละปีงบประมาณค่ารักษาพยาบาลมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เงินเฟ้อที่สูงขึ้น ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น แต่เบี้ยประกันภัยปีต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูที่ข้อมูลเมื่อเริ่มทำจริง ขณะเดียวกันเรื่องโครงสร้างการรับประกันภัย ต้องคำนวณจากรายละเอียดทั้งหมด ทั้งการแบ่งความเสี่ยงให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (รีอินชัวเรอร์) และส่วนของข้อมูลทางสถิติ เช่น ปัจจุบันสัดส่วนคนที่ได้รับสวัสดิการข้าราชการอายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 30% ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นมากกว่า 50% ทำให้บริษัทต้องคำนวณความเสี่ยงในหลายด้านอย่างรอบคอบ" แหล่งข่าวกล่าว

         ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ประชุมกับบริษัทสมาชิก 40-50 บริษัท และอยู่ระหว่างการจัดทำจดหมายเพื่อสอบถามอย่างเป็นทางการว่า บริษัทใดสนใจเข้าร่วมโครงการบ้าง

         "ประกันสุขภาพข้าราชการ ทางเอกชนไม่ได้หวังที่จะได้กำไร เพราะดูจากค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการที่ผ่านมา มีแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โครงการนี้ก็เหมือนภาครัฐต้องการถ่ายโอนความเสี่ยงมาให้ภาคเอกชนดูแล ในขณะที่ด้านการบริการทั้งหมดในโครงการนี้ภาคเอกชนก็ต้องลงทุนด้วยตนเอง ดังนั้นเราทำแบบไม่ได้หวังกำไร แต่ถ้าขาดทุนเราก็อยู่ไม่ได้" แหล่งข่าวกล่าว

         นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บมจ.ซิกน่า ประกันภัย กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดการรับประกันสุขภาพข้าราชการ โดยยังต้องหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทมีความเชี่ยวชาญเรื่องประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทได้มีส่วนเข้าไปดูแลสวัสดิการภาครัฐ แต่รูปแบบก็จะต่างกับของไทย

         "เราต้องดูในรายละเอียด ทั้งข้อมูลสถิติ ความคุ้มครอง รูปแบบการบริการและอื่น ๆ แต่ถ้าดูจากปัจจุบันแล้วต้นทุนประกันสุขภาพก็เพิ่มขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาลมีการเพิ่มขึ้นปีละ 8-10% ในขณะที่รูปแบบประกันข้าราชการในไทยเป็นแบบเฉพาะตัว อย่างต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุจะไปที่โรงพยาบาลเอกชนได้" นายจูเลียนกล่าว

         ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
         16 ธ.ค. 2559

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS