รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถกรื้อใหญ่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

         วันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการ ประชุม คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) หรือเรียกสั้นๆ ว่า "มินิ คาบิเนต" เพื่อหารือถึงแก้ปัญหาทุจริตภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่หลังเกิดกรณี การจ่ายสินบนของบริษัทโรลส์-รอยซ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท การบินไทย ซึ่งรองนายกฯ สมคิด จะเสนอการบินไทยรื้อระบบจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดด้วย

         รองนายกรัฐมนตรี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เปิดเผยว่า นอกจากจะหารือประเด็นการจ่ายสินบนของบริษัทโรลส์-รอยซ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้ว จะให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดราคากลาง เพราะถือเป็นการอุดรูรั่วและแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุดซึ่งหลังจากนี้หากมีข้อเสนอแก้ปัญหา หรือจำเป็นต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม หรืออาจต้องใช้อำนาจตาม ม.44 เพื่อผลักดันแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้รวดเร็วขึ้นก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะสั่งการได้

         ด้าน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กระทรวงการคลัง กล่าวเสริมถึงการออกกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ด้วยว่าจะครอบคลุมระบบการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ จะนำระบบการซื้อแบบที่เรียกว่า องค์กรคุณธรรมเข้ามาใช้ ซึ่งจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมตรวจสอบ และจะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น สั่ง "การบินไทย" ปรับระบบจัดซื้อทบทวนใช้เอเย่นต์

         สำหรับกรณีการบินไทยขณะนี้อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการ สคร.ได้สั่งให้ไปจัดทำระบบการจัดซื้อใหม่ ที่เรียกว่า การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานโลก (Global Procurement) คือนำระบบไอทีเข้ามาช่วย ส่วนการจัดซื้อด้วยระบบเอเย่นได้มอบนโยบายแก่ผู้แทนคลังในรัฐวิสาหกิจต่างๆไปว่า ให้ดูถึงความจำเป็น หากไม่จำเป็นต้องใช้เอเย่นต์ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ โดยให้พิจารณาเป็นรายกรณี

         ที่มา http://www.now26.tv
         30 มกราคม 2560

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS