Tags : รับทำบัญชี รับทําบัญชีราคาถูก รับทําบัญชีที่บ้าน รับ ตรวจ สอบ บัญชี อิสระ รับ ทำ บัญชี ฟรี แลน ซ์ รับนักบัญชีอิสระ รับสมัคร บัญชี freelance
รับทําบัญชี รับทําบัญชีอิสระ pantip นักบัญชีอิสระหางาน รับทําบัญชีอิสระ pantip รับ ทำ บัญชี ที่ บ้าน รับทำบัญชีอิสระ รับทําบัญชีราคาถูก 500 รับทําบัญชีที่บ้าน รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชีกรุงเทพ รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปิดงบ ยื่นภาษี ให้คำปรึกษาบัญชี 0625699292 เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด ให้บริการจัดทำบัญชี ปรับปรุงแก้ไขปัญหาบัญชี-ภาษีอากรทุกรูปแบบ ด้วยทีมงานที่ชำนาญและมีประสบการณ์ ไม่มีภาระค่าปรับย้อนหลังให้ปวดหัว บริการครบวงจรในที่เดียว จดทะเบียนทุกชนิดให้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ราคาประหยัด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ให้คำปรึกษาฟรี !

เรามีทีมงานมืออาชีพบริการด้านกฎหมาย การบัญชี รับจดทะเบียนทุกชนิด รับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รับดำเนินการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด รับดำเนินการจดทะเบียนการค้า วางระบบบัญชีมุ่งเน้นตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชี บริการครบวงจร ที่เดียวจบ บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ในการวางแผนระบบบัญชีให้เข้ากับกิจการ ให้คำปรึกษาวางแผนภาษีของกิจการ จัดทำรายละเอียดภาษี ยื่นแบบนำส่งกรมสรรพากร บริการจัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุลคล รับจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีและเพื่อการบริหาร ให้คำปรึกษาวางแผนจัดทำปรับปรุงแก้ไขภาษีอากร การบันทึกบัญชีจัดทำงบการเงิน จัดทำงบกระแสเงินสด ประมวลและสรุปผลวิเคราะห์งบการเงิน รับปิดงบการเงิน จัดหาผู้สอบบัญชี

บริการของเรา
1. ให้คำปรึกษาจัดทำบัญชี ปรับปรุงแก้ไขปัญหาบัญชี-ภาษีทุกรูปแบบ ตั้งแต่วางระบบบัญชี จัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากร
2. รับจดทะเบียนการค้า
3. รับจดทะเบียนเครื่องบันทึกเงินสด
4. รับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
5. จัดทำงบการเงินรายเดือน-รายปี
6. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) แสดงรายละเอียดงบการเงิน เช่น งบทดลอง รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
7. จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30)
8. จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
9. จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
10. จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
11. ปิดงบการเงินประจำปี พร้อมยื่นแบบ ภงด.50
12. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

ให้คำปรึกษาฟรี ! ไม่มีภาระค่าปรับย้อนหลังให้ปวดหัว หากท่านประสบปัญหาถูกประเมินจากกรมสรรพากร ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาบัญชี-ภาษีอากร ให้เข้ากับกิจการ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนเพื่อเข้าเจรจาหาข้อสรุปกับกรมสรรพากรโดยเสียภาษีต่ำสุด จากความชำนาญและมีประสบการณ์ ในการทำวิเคราะห์งบการเงิน รับปิดงบการเงิน ทีมงานมืออาชีพการวางระบบบัญชีจากเรา

ให้บริการ รวดเร็ว ทันใจ บริการเป็นกันเอง เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด

สนใจติดต่อ
โทร. 062-5699292
E-mail :suparat888@gmail.com
Tags : รับทำบัญชี รับทําบัญชีราคาถูก รับทําบัญชีที่บ้าน รับ ตรวจ สอบ บัญชี อิสระ รับ ทำ บัญชี ฟรี แลน ซ์ รับนักบัญชีอิสระ รับสมัคร บัญชี freelance รับทําบัญชี รับทําบัญชีอิสระ pantip นักบัญชีอิสระหางาน รับทําบัญชีอิสระ pantip รับ ทำ บัญชี ที่ บ้าน รับทำบัญชีอิสระ รับทําบัญชีราคาถูก 500 รับทําบัญชีที่บ้าน รับทำบัญชี pantip รับทำบัญชีกรุงเทพ รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทําบัญชี ปิดงบ ยื่นภาษี ให้คำปรึกษาบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน ปิดงบการเงิน