บริการติดแบนเนอร์ " ฟรี "

รายละเอียดในการใช้บริการติดแบนเนอร์ " ฟรี " ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. เตรียม เว็บไซด์หรือ URL ของท่าน
2. รูปภาพ JPG หรือ Gift ก็ได้ จำนวน ขนาด 120 x 120 จำนวน 1 รูป
3. ส่งมาที่ konchangfuns123@gmail.com
4. ติดต่อโทร. 098-4279879

ธีร์ ... ผู้จัดทำและพัฒนา Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษา  ©  รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รับแก้ไขงานวิจัย รับวิเคราะห์ SPSS