ขายน้ำมันจันทน์หอม น้ำมันจันทน์หอม


ขายน้ำมันจันทน์หอม

ชื่อทั่วไป : น้ำมันจันทน์หอม น้ำมันจันทน์ น้ำมันไม้จันทน์ (Sandalwood Essential Oil)
ไม้จันทน์หอม : ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain เป็นพันธ์ไม้ที่อยู่ในวงศ์ Sterculiaceae

ความเป็นมา : น้ำมันจันทน์หอมได้มาจากต้นจันทน์หอม เป็นพันธุ์ไม้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เป็นไม้ที่อยู่ในวงศ์ Sterculiaceae นอกจากนี้ไม้จันทน์หอมยังมีชื่อสามัญว่า Kalamet และยังมีชื่อเรียกไทยอื่นๆ ด้วย เช่น จันทน์ จันทน์ชะมด จันทน์ขาว และจันทน์พม่า Tags: ขายน้ำมันจันทน์หอม น้ำมันจันทน์หอม Sandalwood Oil ไม้จันทน์หอม น้ำมันไม้จันทน์หอม ต้นจันทน์หอม งานศพ ล้างป่าช้า แช่รักยม แช่วัถตุมงคล แช่ว่าน ว่านดอกทอง
นิเวศวิทยา : ไม้จันทน์หอมมีเขตการกระจายพันธุ์ที่อินเดีย พม่า และในไทย ไม้จันทน์หอมจะขึ้นในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ตามเขาหินปูน ส่วนมากพบทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ จากระดับน้ำทะเล 200-400 เมตร Tags: ขายน้ำมันจันทน์หอม น้ำมันจันทน์หอม Sandalwood Oil ไม้จันทน์หอม น้ำมันไม้จันทน์หอม ต้นจันทน์หอม งานศพ ล้างป่าช้า แช่รักยม แช่วัถตุมงคล แช่ว่าน ว่านดอกทอง
ลักษณะทางพฤกศาสตร์ : ต้นจันทน์หอมเป็นไม้ต้น ผลัดใบ ความสูง 10-20 เมตร เปลือกสีเทาแตกเป็นร่อง ลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อน เป็นไม้เนื้อแข็ง และไม้จันทน์หอม เป็นไม้ที่เติบโตได้ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างเร็ว ถ้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ควรปลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อาจปลูกลงแปลงขนาดใหญ่เหมือนไม้กฤษณาที่แพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นพันธุ์ไม้ประจำจังหวัดนครปฐมอีกด้วย (ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น) Tags: ขายน้ำมันจันทน์หอม น้ำมันจันทน์หอม Sandalwood Oil ไม้จันทน์หอม น้ำมันไม้จันทน์หอม ต้นจันทน์หอม งานศพ ล้างป่าช้า แช่รักยม แช่วัถตุมงคล แช่ว่าน ว่านดอกทอง
ไม้จันทน์หอม ไม้ชั้นสูง :ไม้จันทน์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติ (ตายพราย) มีกลิ่นหอมมาก มีสรรพคุณทางสมุนไพร ไม้จันทน์หอมเป็นไม้มีค่าหายาก จึงจัดเป็นไม้มงคลชั้นสูง คนโบราณถือว่าประชาชนคนทั่วไปจะนำไปใช้ปลูกสร้างบ้านเรือนไม่ได้ มีหลักฐานบันทึกไว้ว่า ไม้จันทน์หอม ถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีนับตั้งแต่สมัยโบราณยุคพุทธกาล ในประเทศไทยใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นสมัยอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงว่า ไม่ว่าไม้จันทน์หอมจะเป็นหรือยืนต้นตายตามธรรมชาติ (ตายพราย) ก็ยังคงมีความหอม เปรียบเหมือนคนที่ตอนมีชีวิตอยู่นั้นได้ทำความดีไว้มากมาย แต่เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้ว ความดีนั้นก็ยังคงอยู่ ในอดีต เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีการฉีดยาเหมือนในปัจจุบัน ความหอมของไม้จันทน์ยังช่วยรักษาศพไม่ให้มีกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตาม ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ได้กล่าวว่า ไม้จันทน์หอมใช้ประโยชน์ในด้านไม้หอมและน้ำมันจันทน์หอม คนโบราณถือว่า ไม้จันทน์หอมมีเนื้อไม้มีกลิ่นหอม เป็นไม้ชั้นสูง นิยมใช้ในพระราชพิธีต่างๆ พิธีสำคัญๆ ของราษฎรที่จัดเป็นวาระพิเศษ อย่าง “ดอกไม้จันทน์” ที่ใช้ในงานเผาศพ ในอดีตเกือบทั้งหมดจะทำจากไม้จันทน์หอม เพราะถือว่า มีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม เป็นการให้เกียรติกับผู้ตายเป็นครั้งสุดท้าย Tags: ขายน้ำมันจันทน์หอม น้ำมันจันทน์หอม Sandalwood Oil ไม้จันทน์หอม น้ำมันไม้จันทน์หอม ต้นจันทน์หอม งานศพ ล้างป่าช้า แช่รักยม แช่วัถตุมงคล แช่ว่าน ว่านดอกทอง
ขอบคุณที่มาข้อมูล
ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), www.campus-star.com, www.siamrath.co.th

น้ำมันจันทน์หอม : มีคุณสมบัติเป็นหนึ่งส่วนประกอบสำคัญของตำราอายุรเวทอินเดียโบราณ ให้กลิ่นหอมหวาน ช่วยในเรื่องพลังงานทางเพศ ใช้เป็นส่วนผสมหุงทำสีผึ้ง แช่รักยม แช่วัถตุมงคล แช่ว่านต่างๆ เพื่อเป็นศิริมงคลมหาเสน่ห์ เมตตา มหานิยม แก่คนทั่วไป

การนำไปใช้
ใช้ปรุงเครื่องหอม เครื่องสำอาง และใช้เป็นยาหอมบำรุงหัวใจ
ผสมในน้ำมันนวดตัว 2 - 2.5% ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและช่วยบำรุงผิว
ส่วนผสมหุงทำสีผึ้ง
แช่รักยม แช่วัถตุมงคล แช่ว่านต่างๆ

สนใจ น้ำมันจันทน์หอม
ติดต่อ 062-5373799
Facebook : ขายน้ำมันจันทร์หอม
Line : sanook7989

ธีร์ ... ผู้จัดทำ สร้างและพัฒนา Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษา  ©