รับสมัครงาน

รับสมัครคนพิมพ์งาน รับสมัครงาน พิมพ์งานเอกสาร ผู้ที่สามารถพิมพ์งาน ดังนี้
1. พิมพ์งานด้วย MS word พิมพ์ภาษาไทยได้ / พิมพ์ภาษาอังกฤษได้
2. พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์
3. ทำ Powerpoint ได้
4. รับสมัครแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย / ไทยเป็นอังกฤษ

ให้ผู้สมัครแจ้งว่าถนัดอะไร 1 ใน 4 ข้อ (ขอทดสอบก่อนให้งาน)
ส่งประวัติได้ที่ idไลน์ smileline777

ตัวอย่างประวัติข้อมูล ที่ส่งมา
ชื่อเล่น ......
อยู่จังหวัด ......
เบอร์โทร ......
ถนัด ......

คุณสมบัติหลัก ไม่ก้าวร้าว รักการทำงาน รับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง และแบ่งเวลาได้


เพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่สังคมไทย

<--- เริ่มใหม่

Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่สังคมไทย