รับพิมพ์งานราคาถูก

รับพิมพ์งานราคาถูก งานด่วน ทุกชนิด รับพิมพ์งานจากหนังสือ รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ คีย์ข้อมูล ราคาถูก เริ่มต้นหน้าละ 2 บาท

รับพิมพ์งานจากไฟล์ PDF ภาษาไทยและอังกฤษ ขนาด A4 รับพิมพ์รายงานทั่วไป ภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 4 บาท หากมีแทรกภาษาอังกฤษหรือแทรกตาราง เริ่มต้นหน้าละ 6 บาท ขึ้นอยูุ่กับตามความยากง่ายงาน ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะ เริ่มต้นหน้าละ 7 บาท หรือคิดหน้าตามหน้าที่พิมพ์ได้ในเวิดร์ word ใช้มาตรฐานตัวหนังสือ 16 อังสนานิว

1. รับพิมพ์งาน MS word พิมพ์ภาษาไทย ราคา 4 - 10 บาทต่อแผ่น
2. รับพิมพ์งาน MS word พิมพ์ภาษาอังกฤษ ราคา 7 - 15 บาทต่อแผ่น
3. รับพิมพ์งาน MS word พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี ราคา 8 - 15 บาทต่อแผ่น

งานพิมพ์ ราคาถูก
ติดต่อ 084-5409123
@ไลน์ ID: smileline777
E-mail: thesisabc123@gmail.com

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเราขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

<--- เริ่มใหม่

Konchangfuns.com เพื่อสาธารณะประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่สังคมไทย