รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

แนวคิดเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 1980 ที่ประเทศญี่ปุ่นและแพร่หลายไปทั่วโลก มีหลายปัจจัยที่ทำให้แนวคิดเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและสุขภาพ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น หนึ่งในสามของผู้ป่วยโรคมะเร็งมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหาร รวมทั้งการยืนยันผลของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่มีต่อร่างกาย เช่น ซุปไก่สกัด ชาเขียว โสม

กฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสรรพคุณของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพบนฉลากของผลิตภัณฑ์ (กรุงเทพธุรกิจ, 2541: 3)

จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกสิกรไทย ปี 2551 พบว่ามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามอายุ เนื่องจากอายุที่แตกต่างกัน ความต้องการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจึงมีความแตกต่างกันด้วย ดังนี้

1. อายุต่ำกว่า 15 ปี ลูกค้ากลุ่มนี้มักนิยมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท วิตามินเดี่ยว วิตามินรวม น้ำมันปลา ซุปไก่สกัด และแร่ธาตุต่างๆ

2. อายุระหว่าง 15-50 ปี ลูกค้ากลุ่มนี้มักเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสำคัญของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากมีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยจะมีความระมัดระวังในเรื่องรูปร่าง การป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยต่างๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนัก เร่งเผาผลาญไขมันและอาหารไฟเบอร์ รวมถึง วิตามิน แร่ธาตุ แคลเซียมและชาเขียว

3. อายุ 50 มากกว่าปีหรือกลุ่มคนสูงวัย ลูกค้ากลุ่มนี้มักนิยมรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทที่มีสรรพคุณบำรุงกำลัง ช่วยการไหลเวียนของโลหิต ช่วยสร้างความจำ ป้องกันและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดกับกระดูกและข้อต่อของร่างกาย

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS