รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

         ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ควรทำความเข้าใจก่อนว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (human resource planning) มีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหลายคำ เช่น กาวางแผนกำลังคน (manpower planning) การวางแผนบุคคล (personnel planning) การวางแผนการจ้างงาน (employment planning) และการวางแผนกำลังงาน (Work force planning) เป็นต้น

         สำหรับความหมายของคำว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้น เดล บีช อธิบายว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการในการกำหนด และให้หลักประกันว่าองค์การจะมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถในจำนวนที่พอเพียงในเวลาที่ต้องการ และปฏิบัติงานได้ตามความต้องการของหน่วยงาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (Human resource planning is a process for determining and assuring that the organization will have and adequate number of qualified persons, available at proper times, performing jobs which meeth the needs of the enterprise which provide satisfaction for the individual involued)

         จากความหมายของคำ จะเห็นว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องของกระบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลายอย่าง การวางแผนจะต้องการปรับปรุงให้แผนพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS