รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ความสำคัญของค่าตอบแทน

         ความสำคัญของค่าตอบแทน

         1. ความสำคัญต่อลูกจ้าง
         - เป็นรายได้ที่จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิต
         - เป็นความมั่นคง หรือเป็นอนาคตของลูกจ้าง
         - เป็นสิ่งจูงใจเบื้องต้นสำหรับให้ลูกจ้างปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

         2. ความสำคัญต่อองค์การหรือนายจ้าง
        - เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของต้นการผลิตอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบไปถึงราคาขายสินค้า ผลกำไร และ ความเจริญเติบโตของธุรกิจ การบริหารค่าจ้างเป็นเดือนที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลถึงความสำเร็จ ขององค์กร

         3. ความสำคัญต่อสังคมโดยส่วนรวม
         - ทางเศรษฐกิจ เป็นต้นทุนในการผลิต จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าในตลาด และ หากตัวอัตราค่าจ้างเงินเดือนเพิ่มสูงมากกว่าการเพิ่มขึ้นของผลิตผลของลูกจ้าง ย่อมทำให้ราคา สินค้าเพิ่มขึ้นอาจกลายเป็นภาวะเงินเฟ้อได้
         - ทางสังคม ค่าจ้างเงินเดือนเป็นรายได้ที่ก่อให้เกิดอำนาจซื้อ การอยู่ดีกินดี ถ้ามีการจ้างงานมาก ปัญหาทางสังคมก็น้อย ถ้าการจ้างงานลดลง การว่างงานสูงก็มักจะมีปัญหาทางสังคมมากขึ้นมาก
         - ทางการเมือง ปัญหาเรียกร้องด้านค่าจ้างเงินเดือน จากกำลังคนกลุ่มต่าง ๆ จะเป็นแรงกดดัน กระทบกระเทือนเสถียรภาพทางการเมืองได้

> Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS