รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของสหรัฐอเมริกา

         เป็นมาตรการจัดการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของสหรัฐอเมริกา (Workplace Safety Ivancevich, 2007) ซึ่งจากสถิติแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ หรือการได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในปีหนึ่ง มีจำนวนที่สูง และมีจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิต คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
         จากปัญหาดังกล่าวทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการออกกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดยกำหนดนโยบาย เน้นในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

         โรคเอดส์ (AIDs)
         มีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ในสหรัฐอเมริกามีมากขึ้น และ HIV เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรที่อยู่ในวัยแรกเริ่มทำงาน (25-44 ปี) ทำให้องค์การต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาโรคเอดส์ในที่ทำงาน

         บางบริษัทไม่สมัครใจที่จะนำประเด็นเรื่องโรคเอดส์มาเป็นนโยบายของบริษัท เนื่องจากกลัวว่าจะเป็นการกระตุ้นก่อให้เกิดความกลัวและกังวลแก่ลูกจ้าง ความล้มเหลวในการสร้างความเตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่เหตุการณ์จะลุกลามออกไป ส่งผลให้โรคเอดส์ทำความสูญเสียทางอ้อมในรูปของความแตกแยกในที่ทำงาน เช่น ในปี 1992 ร้าน Toy RUS ใน Atlanta มีลูกจ้างเสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ เนื่องจากขาดการสื่อสารที่ดีในองค์การ

         ลูกจ้างปฏิเสธที่จะใช้ตู้ดื่มน้ำหรือห้องน้ำร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ขวัญและกำลังใจของลูกจ้างเสียอย่างรุนแรง ความกลัวทำให้ลูกจ้างบางคนปฏิเสธที่จะร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อ HIV ถึงแม้ว่ากฎหมายจะไม่คุ้มครองลูกจ้างจากการปฏิเสธที่จะทำงานด้วยเหตุผลนี้ และยังมีผลทางวินัยของบริษัทด้วย แต่ลูกจ้างบางคนก็ยังยืนยันที่จะไม่ทำงานด้วยเหตุผลดังกล่าว

         พ.ร.บ. ความปลอดภัยกำหนดให้ลูกจ้างที่ต้องสัมผัสกับของเหลวในร่างกายที่ติดเชื้อ HIV เช่น ผู้ที่ทำงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เป็นต้น ให้ได้รับความรู้และการอบรมเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV การเตรียมพร้อมรับมือนี้จะช่วยให้ลูกจ้างมีความเสี่ยงลดลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างด้วย

         ความรุนแรงในที่ทำงาน (Violence in the Workplace)
         สถิติการฆาตกรรมในที่ทำงานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวิดีโอวงจรปิดของหน่วยรักษาความปลอดภัย ถึงแม้ว่าตัวเลขการฆาตกรรมจะลดลง แต่การฆาตกรรมเป็นสาเหตุการตายในที่ทำงานเป็น อันดับ 2

         ความรุนแรงในที่ทำงานมีหลายรูปแบบ เช่น การก่อกวน, ขู่, ทำร้ายร่างกายและการก่อวินาศกรรม ผลการศึกษาล่าสุดพบว่า 60% ของผู้ได้รับความเสียหายของความรุนแรงในที่ทำงาน ไม่รู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อนและน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เคราะห์ร้ายจะเข้าแจ้งความต่อตำรวจ

         ตัวเลขทางสถิติเกี่ยวกับอาชีพที่เสี่ยงต่อความรุนแรงอันดับที่ 1 ได้แก่ ตำรวจ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่รักษาความปอลดภัยส่วนตัว (บอดี้การ์ด) ตามด้วยคนขับรถแท็กซี่ นอกจากนี้ยังมีอาชีพผู้คุมขัง, บาร์เทนเดอร์, ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยทางจิต, เด็กประจำสถานีน้ำในและเจ้าหน้าที่ประจำร้านค้า อาชีพครูไม่ว่าจะระดับไหนก็ติด 1 ใน 15 อาชีพที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรง

         ความคุ้มครองการตั้งครรภ์ (Pregnant Protection)
         ระหว่างปี 1970-1980 สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญกับนโยบายการให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ตั้งครรภ์ จากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตราย ซึ่งเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ นโยบายที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งเพราะดูเหมือนว่าจะมีการกีดกันไม่ให้ผู้หญิงทำงานที่ได้ค่าตอบแทนสูง ตัวอย่าง เมื่อปี 1978 ผู้หญิงที่ทำงานให้บริษัท American Cyanamid ยอมเสี่ยงที่จะเป็นหมัน ดีกว่าเสียโอกาสที่จะทำงานที่ได้ค่าตอบแทนสูง

         ความขัดแย้งเรื่องการคุ้มครองการตั้งครรภ์กลายเป็นปัญหาระดับประเทศในปี ค.ศ. 1982 เมื่อบริษัท Johnson Controls เป็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ ห้ามผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทำงานส่วนที่ต้องสัมผัส สารตะกั่ว สหภาพแรงงานฟ้องบริษัท Johnson Controls ว่ามีนโยบายกีดกันทางเพศ เพราะบริษัทห้ามเฉพาะผู้หญิงไม่ให้ทำงานในส่วนนี้ ศาลสูงสุดตัดสินว่าบริษัทมีความผิดฐานมีความลำเอียงเรื่องเพศ ผลการตัดสินนี้ส่งผลกระทบต่อบริษัท General Motor, Dupont, Olin Monsanto และบริษัทอื่น ๆ ที่มีนโยบายคุ้มครองการตั้งครรภ์ บริษัทเหล่านี้ได้แย้งว่าถ้าลำบากให้กับธุรกิจ แต่อีกฝ่ายโต้กลับมาว่าบริษัทเหล่านี้ควรปกป้องคุ้มครองลูกจ้างทุกคน ไม่ใช่ย้ายลูกจ้างออกจากที่ทำงาน

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS