รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนประกอบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

         เว็บเพจ หรือร้านค้าเว็บ เป็นพื้นที่ที่เราจะประกาศขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจจะเป็นหน้าโฆษณาหนึ่ง เอาไปฝากกับเว็บไซต์อื่นเพื่อโฆษณาสินค้าได้หรือมีร้านค้าเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

         ระบบตะกร้ารับสั่งซื้อ (Shopping Cart System) สามารถที่จะสั่งสินค้าจากเว็บเพจ ซึ่งจะมีช่องให้ลงจำนวนสินค้าที่ส่งซื้อได้ โดยการซื้อสินค้าจะถูกใส่ไว้ในตะกร้าหรือรถเข็น และให้แคชเชียร์อัตโนมัตคำนวณเงิน

         Secure Payment System การรับชำระเงินจะเป็นการใช้บัตรเครดิต ซึ่งการป้องกันข้อมูลของบัตรเมื่อกำลังถ่ายโอนข้อมูล ต้องมีระบบเข้ารหัสเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูล คือ SSL (Secure Socket Layers) ซึ่งก็ยังไม่ปลอดภัยมากนักเพราะ ไม่รู้ว่าผู้ซื้อผู้ขายมีตัวตนจริงหรือไม่ ก็ต้องมีระยะที่ทำการระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีตัวตนจริง ก็คือระบบ SET(Secure Electronic Transaction) แต่มีการลงทุนที่สูงมาก

         ในส่วนกลไลของกระบวนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นขั้นๆ ซึ่งกระบวนการค้านี้ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ตอนสั่งซื้อขายหรือการชำระเท่านั้นหากรวมไปถึงทั้งก่อนหน้าและหลังจากนั้นด้วย กล่าวคือก่อนหน้าการขายก็คือ การโฆษณาเผยแพร่ให้ลูกค้ารู้จักสินค้า ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือสเปคต่างๆ ของสินค้าหรือบริการว่ามีข้อดีหรือเด่นกว่าคนอื่นๆอย่างไร ซึ่งอาจจะทำผ่านเว็บไซต์ที่มีข้อมูลสินค้า และอาจจะทำให้ตอบปัญหาทางอีเมล์ หรือมีช่องทางให้ “ว่าที่ลูกค้า” นั้น สามารถรวบรวมข้อมูลที่ต้องการเงื่อนไขและราคา เพื่อเปรียบเทียบก่อน

         ต่อจากนั้นก็เป็นการรับคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจทำได้โดยการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของผู้ขาย หรือส่งอีเมล์ มาเพื่อระบุการสั่งซื้อ พร้อมทั้งการชำระเงิน ซึ่งมักจะทำโดยผ่านบัตรเครดิต (เช่น ด้วยการบอกชื่อของเราและเบอร์บัตรเครดิต ซึ่งจะต้องระวังเรื่องความปลอดภัย) หรือระบบชำระเงินอื่นๆ ที่มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่หลายๆ อย่างสำหรับการซื้อขายผ่านระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ

         ขั้นตอนต่อไป คือ การส่งมอบ ซึ่งถ้าสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะที่เป็นของที่ต้องส่งให้กันได้จริงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องประดับ หรือสิ่งอื่นๆ ที่จับต้องได้ หรือ เรียกว่า (Hard Goods) เมื่อรับชำระแล้วก็คงต้องพึ่งพาบริการไปรษณีย์หรือจัดส่งสินค้าให้จัดส่งอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเป็นของที่สามารถส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลตั๋วเครื่องบิน หรือแม้แต่เพลงหรือวิดีโอที่สามารถบีบอัดให้มีปริมาณน้อยจนส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เรียกว่า Soft Goods ก็อาจลดขั้นตอนการจัดส่งนี้ไป โดยเมื่อชำระเงินเสร็จแล้วก็จักให้ผู้ซื้อสามารถทำการดึงข้อมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่เชื่อมต่ออยู่ได้ในทันที หรือเรียกว่าการ “ดาวน์โหลด” (Download)

         หลังจากการขายและเก็บเงินแล้ว กระบวนการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ยังคงต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนหลังการขาย ซึ่งรวมถึงการบริการหลังการขาย เช่น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อแนะนำกับวิธีใช้สินค้านั้น การรับประกันหรือสถานที่ที่จะนำไปซ่อมแซมได้เมื่อชำรุด เป็นต้น ตลอดจนดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า รับฟังปัญหาและข้อแนะนำติชมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล์ หรือทางเว็บไซต์โดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการโฆษณาสินค้ารุ่นใหม่ ๆ หรือสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกันกับที่ขายไปแล้วให้กับลูกค้าเก่าได้ (ศุภชัย สุขนินทร์ ,2542 : 15)

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS