รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การสร้างเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

         เบอร์เกอร์ แอนด์ กรอน (Barker & Gronne: 1996) เรื่อง “Advertising on the World Wide Web” กล่าวไว้ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการออกแบบเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตคือ การแสวงหาวิธีการดึงดูดความสนใจ ให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามาชม และทำให้ผู้ชมใช้เวลากับเว็บของเจ้าของสินค้านานๆ สิ่งสำคัญคือการคงไว้ซึ่งความสนใจจากผู้ชม(Retain)การให้รางวัลต่อความตั้งใจของผู้ชม เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการชมเว็บไซต์เพื่อการเปิดรับในครั้งต่อๆไป

         ในการสร้างสรรค์เว็บไซต์ต้องคำนึงถึงการสร้างอย่างมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่ผู้รับสารจะได้รับทำให้เกิดความสนใจติดตามเนื้อหาบนเว็บไซต์ และออกจากเว็บไซต์ด้วยความประทับใจอันทำให้ต้องกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งในภายหลัง หลักพื้นฐานในการสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูด เพื่อให้เกิดความสนใจ มีดังนี้

         1.Infomercial (Product-Related Information)เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าทางการตลาดโดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปจะมีผลิตภัณฑ์เฉพะด้านที่มีความซับซ้อนและต้องทำความเข้าใจ เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องจักร ฯลฯ เนื่องจากลูกค้าจะไม่สนใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั่วๆไป (Low Involvement Product)ซึ่งไม่มีคุณค่าเพียงพอในการเสียเวลาเข้าชม แต่ Infomercial จะเป็นการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เนื่องจากสามารถใช้แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของอินเทอร์เน็ต จะสามารถปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารได้เป็นประจำ (Update) เพื่อการสื่อสารการตลาดให้แก่สินค้าเหล่านี้ ซึ่ง Infomercial อาจจะอยู่ในรูปของการโฆษณาทั่วไป (General Advertising) โฆษณาย่อย (Classified)หรือการบริการลูกค้า(Customer Service)ก็ได้

         2.Advertainment (Entertainment or Information of a more General Character)เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สารการตลาด โดยไม่เน้นการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยไม่เน้นการให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยมากจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ซึ่งไม่มีข้อมูลมากเหมือนกับสินค้าเฉพาะด้านปฏิสัมพันธ์ของอินเตอร์เน็ต นับเป็นจุดดึงความสนใจให้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหันมาสนใจเว็บไซต์ของเจ้าของสินค้ากลยุทธ์นี้เหมาะกับสินค้าที่มีความซับซ้อน ซึ่งไม่สามารถสร้างคุณค่าผ่านข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ แต่เป็นการสื่อสารการตลาดเพื่อภาพลักษณะที่ดี ต่อตัวผลิตภัณฑ์และบริการ

         3. การอำนวยความสะดวกในการซื้อแก่ผู้ใช้ (Purchase facilitation) เป็นการสร้างคุณค่าให้กับเว็บไซต์ด้วยวิธีการรวบรวมคำสั่งซื้อ การชำระเงินและในบางครั้งแม้แต่การจัดส่งสินค้า ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ชมเหมาะสำหรับสินค้าที่มีการทดลองซื้อ (Prepurchase Trial) และสามารถประยุกต์ใช้กับสินค้าที่มีความซับซ้อนน้อย ถ้าเกิดความยุ่งยากในการแสวงหาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางในการสื่อสารการตลาดเดิมๆซึ่งสามารถลดความยุ่งยากลงไปได้ เช่น เทคนิคโฮมช้อปปิ้ง สำหรับการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ซึ่งจะต้องเสนอทางเลือกในการเลือกสินค้าที่รวดเร็วกว่า ถูกกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางในการซื้อแบบอื่นๆ หรือเทคนิค Integrated Advertising เป็นการรวบเอาหน้าที่ต่างๆมารวมไว้ในเว็บไซต์ซึ่งเป็นการเพิ่มข้อผูกมัดในเชิงธุรกิจลงไปในสื่อ เพื่อสร้างรายได้จากการสื่อสารจากการตลาดบนเว็บไซต์ เช่น การมีคำสั่งซื้อสำหรับการซื้อสินค้าและการชำระเงินเป็นต้น

         โดยปกติสื่อที่มีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ สามารถแสดงได้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์และข้อมูลของสินค้าจนถึงการสร้างกิจกรรมทางการขายและการชำระเงินหรือใช้เทคนิคการขายแบบไม่ผ่านคนกลางเป็นการที่ผู้ผลิตสินค้าโฆษณาขายสินค้าบนเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยตรง ซึ่งจะทำให้สินค้ามีราคาถูกลง

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS