รับแปลผลวิจัย รับวิเคราะห์ข้อมูล
การรักษาความนิยมให้กับเว็บไซต์เพื่อการเข้ามาชมเว็บไซต์ซ้ำอีก

         การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ชมเว็บที่เคยเข้ามาชมเว็บไซต์กลับมาเยี่ยมชมสม่ำเสมอ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ (Ellsworth and Ellsworth. 1995:271)

         1. ต้องทำให้เว็บไซต์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสูงสุดของผู้ชมเสมอ (Indispensable Tool or Resource) เช่น สามารถลิงค์กับฐานข้อมูลได้ มีคำแนะนำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับการค้นคว้ามีคำตอบเกี่ยวกับภาพและไฟล์ที่ผู้ชมใคร่รู้ในขณะที่ลิงค์ผู้ชมจะมีความรู้สึกว่าเป็นการกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งหากว่าเว็บไซต์ของบริษัทมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับแหล่งที่น่าสนใจ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ชมกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่ง

         2. สร้างความกระตือรือร้น (Curiosity) ถ้าเว็บไซต์มีขนาดใหญ่และมีขั้นตอนในการเข้าชมเว็บไซต์ ผู้ชมก็จะเข้ามาเยี่ยมชมอีก เพราะความอยากรู้แต่ข้อมูล และวิธีการนำเสนอที่สร้างขึ้น จะต้องมีการเรียงลำดับเนื้อหาที่ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย แต่ต้องให้ผู้ชมรู้สึกว่าง่ายต่อการที่จะติดตามข้อมูลเหล่านั้น และเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณค่าอาการที่จะกลับมาติดตามเนื้อหาต่อไป

         3.การเปลี่ยนแปลง(Item Turnover) ควรมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสม่ำเสมอ() อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อที่การเยี่ยมชมครั้งใหม่ของผู้ชมได้รับข้อมูลหรือรูปแบบของเว็บไซต์ที่เปลี่ยนไปจะทำให้ไม่เกิดความรู้สึกซ้ำซาก นอกจากนั้นอาจจะใช้ตัวCookies (เป็นการเก็บข้อมูลมาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรา) และถ้ากลับมาเยี่ยมชมอีกเว็บไซต์นั้นก็สามารถรู้ได้ และอาจมีการทักทายเป็นพิเศษ ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นวิธีการทำให้เว็บไซต์ทันสมัยอยู่เสมอ (ศุภชัย สุขะนินทร์, 2542:94)

         4. จัดกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งเป็นแหล่งเดียวที่มีผู้ชมต้องการ (Unique Event or Resource) บางครั้งอาจจัดการประกวดหรือมอบที่ระลึกต่างๆเพื่อสร้างความสนใจและติดตาม หรืออาจให้บริการตอบคำถามในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจและติดตาม หรืออาจให้บริการตอบคำถามในเรื่องต่างๆโดยผู้ชมฝากคำถาม (FAQ) ไว้และบริษัทจะนำคำตอบมาตอบในเว็บไซต์ ดังนั้น ถ้าผู้ชมต้องการจะทราบคำตอบ เขาจะต้องเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

         5. การทำรายชื่อของสมาชิก(Mailing List) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความภักดีของผู้บริโภคและสร้างการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นคือการสร้างรายชื่อสมาชิก Mailing List โดยให้ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยสมาชิกได้รับข่าวความเคลื่อนไหวผ่านอีเมล์สัปดาห์ละครั้ง นอกจากนี้สามารถบันทึกจากอีเมล์และไฮเปอร์เท็กซ์ลิงค์ที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมเข้าสู่อีเมล์ได้โดยตรงซึ่งมีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้

         นอกจากการออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงามดึงดูดใจแล้วยังมีกลยุทธ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

         1.ให้เล่นเกมและชิงโชค โดยให้ผู้เข้าชมตอบปัญหาและจับรางวัลจากผู้ที่ตอบถูกเป็นประจำคำถามนั้นควรตะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือสินค้าบริการของบริษัทนั้น ๆ และรางวัลควรจะเป็นของที่มีคุณค่ามีราคาพอสมควร หรืออาจจะเป็นสิ่งที่หายากที่หาที่อื่นไม่ได้ เช่น ใช้สถานที่เป็นรางวัลล่อใจ การชิงโชคนี้จะทำให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะมีร่วมเกมและลุ้นรางวัลที่แจกให้

        2. ให้สินค้าหรือบริการแก้ผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการตอบแทนผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเว็บไซต์ โดยอาจจะแจกเป็นซอฟต์แวร์หรือบริการต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของเว็บไซต์ ซึ่งแจกฟรีเหล่านี้เจ้าของเว็บไซต์อาจทำขึ้นเองหรือสร้างลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่นก็ได้ การให้ของโดยไม่คิดมูลค่านั้นเป็นรากฐานในการนำผู้คนมายังเว็บไซต์

         3. สร้าง Chat Room และ IRC คือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่องเว็บไซต์ด้วยกันให้มารักในเว็บไซด์นั้น ๆ โดยการมีห้องไว้สำหรับให้คนที่เข้ามาในเว็บสามารถพูดคุยได้หลายๆ คนโดยการพิมพ์ข้อความ ซึ่งจะแสดงผลบนหน้าจอให้ผู้อื่นที่อยู่ใน Chat Room เห็นได้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ดังนี้ การบริการนี้ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทำให้ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนใหม่ ๆ ได้ วิธีนี้จะช่วยดึงดูดผู้ชมที่ชอบการ Chat ทางอินเทอร์เน็ตได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ

        4. การให้ผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ โดยมีช่องหรือแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการส่งข้อมูลใหม่ ๆ ที่ผู้สมัครสมาชิกสนใจ โดยส่งผ่านอีเมล์ ซึ่งในอีเมล์จะบรรจุ URL ของเว็บไซต์ เพื่อให้สมาชิกคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราได้ทันทีขณะอ่านอีเมล์ และอาจจะมีการจับรางวัลมอบให้แก่สมาชิกผู้โชคดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีผู้สมัคเป็นสมาชิกเว็บไซต์มากขึ้นใน

Tags รับทำวิจัย วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย วิจัยตลาด โปรแกรม spss วิทยานิพนธ์ รับแปลภาษา วิเคราะห์ spss รับวิเคราะห์ข้อมูล แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ พิษณุโลก งานวิจัย รับสรุปงานวิจัย รับงานวิจัย โปรแกรม SPSS รับประมวลผลข้อมูล spss รับงานวิจัย รับสรุปผลงานวิจัย แปลผลงานวิจัย วิเคราะห์ SPSS รับคีย์ข้อมูล รับจ้างทำวิจัย รับทำ IS เชียงใหม่ รับทำงาน วิจัย รับทำงานวิจัย รับทำภาคนิพนธ์ โปรแกรม SPSS ลำปาง รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ แปล เอกสาร ภาษาอังกฤษ รับทำสารนิพนธ์รับทำแบบสอบถาม ผลงานวิจัย โปรแกรม SPSS แปลเอกสาร งานวิจัย รับทำวิจัย ชลบุรี รับทําปัญหา พิเศษ รับทําวิทยานิพนธ์ รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล โปรแกรม SPSS รับแปลเอกสาร วิทยานิพนธ์ โปรแกรม spss รับ แปล ภาษา รับประมวลผล spss ขอนแก่น รับวิเคราะห์ spss รับเก็บข้อมูล รับแปลเอกสาร เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครนายก วิเคราะห์ SPSS นครสวรรค์ แพร่ ชลบุรี ระยอง

ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์และการศึกษาเท่านั้น

<--- เริ่มใหม่

  KonChangfun.com Design ขอสงวนลิขสิทธิ์ ©  รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผลวิจัย รับแปลผลวิจัย ด้วยโปรแกรม SPSS