ประกันลดหย่อนภาษีได้ไหม มีวิธีลดหย่อนภาษีด้วยประกันอย่างไร


          รู้ไหมว่า? การทำประกันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน แต่ข้อดีของทำประกันไม่ได้มีเพียงเท่านั้น เพราะคุณยังสามารถลดหย่อนภาษี ด้วยการทำประกันได้ สำหรับใครที่อาจยังไม่เคยรู้ว่าประกันลดหย่อนภาษีได้ไหม และมีวิธีลดหย่อนภาษีด้วยประกันอย่างไร เราจะมาบอกให้ได่รู้กันที่นี่เลย


ลดหย่อนภาษีด้วยประกันประเภทใดได้บ้าง
รมสรรพากรได้กำหนดให้ค่าเบี้ยประกันบางประเภทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ดังนี้
 • ประกันชีวิต
  ค่าเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
   - กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
   - เบี้ยประกันต้องชำระภายในปีภาษีที่ขอลดหย่อน
   - เบี้ยประกันต้องชำระให้กับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
 • ประกันสุขภาพ
  คุณสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จากค่าเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุด 25,000 บาทต่อปี โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
   - กรมธรรม์ประกันสุขภาพต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   - เบี้ยประกันต้องชำระภายในปีภาษีที่ขอลดหย่อน
   - เบี้ยประกันต้องชำระให้กับบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย


          การลดหย่อนภาษีด้วยประกันทำได้โดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) โดยระบุรายละเอียดของประกันที่นำมาลดหย่อนภาษี โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมในการลดหย่อนภาษีด้วยประกัน ดังนี้
 - สำเนากรมธรรม์ประกัน
 - ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกัน

          การทำประกันสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดภาษีได้ปีละหลายหมื่นบาท ผู้ที่สนใจลดหย่อนภาษีด้วยประกันควรศึกษาเงื่อนไขของกรมสรรพากรให้ดีก่อนตัดสินใจทำประกัน

ตัวอย่างการลดหย่อนภาษีด้วยประกัน
          สมมติว่า คุณสมชายมีเงินได้สุทธิในปีภาษี 2566 เท่ากับ 1 ล้านบาท และได้ทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันรถยนต์ ดังนี้
 • ประกันชีวิต ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ค่าเบี้ยประกัน 50,000 บาทต่อปี
 • ประกันสุขภาพ ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ค่าเบี้ยประกัน 10,000 บาทต่อปี
คุณสมชายสามารถนำค่าเบี้ยประกันเหล่านี้ไปลดหย่อนภาษีได้ดังนี้
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิต 50,000 บาทต่อปี x 2 = 100,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 10,000 บาทต่อปี x 2 = 20,000 บาท
รวมค่าเบี้ยประกันที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 120,000 บาท
          ดังนั้น ภาษีที่ต้องเสียจริงของคุณสมชายจะลดลงเหลือ 1,000,000 บาท - 120,000 บาท = 880,000 บาท
     ทั้งนี้ ในการลดหย่อนภาษีด้วยประกัน มีข้อควรระวังคือ
 • กรมธรรม์ประกันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • เบี้ยประกันต้องชำระภายในปีภาษีที่ขอลดหย่อน
 • เบี้ยประกันต้องชำระให้กับบริษัทประกันที่จดทะเบียนในประเทศไทย
อย่างไรก็ดี ผู้ที่สนใจลดหย่อนภาษีด้วยประกันควรศึกษาเงื่อนไขของกรมสรรพากรให้ดีก่อนตัดสินใจทำประกัน

 

Tage : ประกาศขายของฟรี ติด google , ลงประกาศฟรีไม่ต้องสมัคร , ประกาศฟรีไม่มี หมดอายุ , เว็บประกาศฟรีติดอันดับ , ลงประกาศฟรีใหม่ ๆ , ฝากร้านฟรีโพสฟรี , รวมเว็บลงประกาศฟรี , ลงประกาศฟรี 100 , รวมเว็บลงประกาศฟรี ติด google , ลงประกาศฟรี ติดอันดับ google , ลงประกาศฟรีออนไลน์ , เว็บประกาศฟรี ติดอันดับ , ลงประกาศฟรี pantip , ลงประกาศฟรี , โพสฟรี โปรโมทฟรี โฆษณาสินค้าฟรี ลงประกาศฟรี โพสฟรี โพสประกาศฟรี ลงประกาศขายฟรี ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โฆษณาสินค้าฟรี ลงประกาศสินค้าฟรี ลงโฆษณาฟรี , เว็บลงประกาศขายฟรี ลงประกาศฟรี Post ฟรี ลงประกาศฟรี ติดอันดับ Google ลงประกาศฟรี เว็บบอร์ด เว็บลงประกาศขายฟรี โพสประกาศฟรี ติด google ลงประกาศสินค้าฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี ติดหน้าแรก google ฟรี ลงประกาศขายบ้านฟรี ลงประกาศขายรถฟรี โพสฟรี โฆษณาสินค้าฟรี ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซต์ฟรี ลงโฆษณาฟรี google ลงประกาศสินค้าฟรี ลงโฆษณาฟรี เว็บลงประกาศขายฟรี ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซต์ฟรี ติด google